İsmail Hakkı Bey, Babanzade

From "Ottoman Biographies"
Revision as of 17:05, 19 December 2010 by Christophherzog (talk | contribs) (→‎Works)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Mustafa Zihni Paşanın oğlu, Ahmed Naim Beyin kardeşi.

Lived 1876-1913

Chronological Details

  • Mart-Ekim 1911: Maarif nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 84.

Bibliography

Works

  • İsmail Hakkı, Ali Reşad: Bismark. Hayat-ı Hususi ve Siyasisi, Istanbul Matbaa-i Amire 1316 (1898). Özege 2457.
  • Ali Reşad, İsmail Hakkı: Dreyfüs Meselesi ve Esbab-ı Hafiyesi, Istanbul A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1315 (1897). Özege 4395.
  • İsmail Hakkı Babanzade: Hukuk-ı Esasiye, Istanbul Matbaa ve Kütüphane-i Cihan 1325 (1909). Özege 7835.