Ahmed İzzet Paşa, Arnavud (Furgaç)

From "Ottoman Biographies"
Revision as of 19:53, 18 December 2010 by Christophherzog (talk | contribs) (New page: ==Lived 1864-1937 == ==Chronological Details== * Ağustos 1908-Ocak 1914: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi * Temmuz 1911: Meclis-i ayan azası * Şubat-Mayıs 1913: Balkan Harbinde ba...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Lived 1864-1937

Chronological Details

 • Ağustos 1908-Ocak 1914: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi
 • Temmuz 1911: Meclis-i ayan azası
 • Şubat-Mayıs 1913: Balkan Harbinde başkomutan vekili
 • Haziran 1913-Ocak 1914: Harbiye nazırı
 • Şubat 1915-Kasım 1916: Birinci Dünya savaşında 2. Ordu komutanı
 • Mart 1917-Haziran 1918: Kafkas ordular grubu başkomutanı
 • Ekim-Kasım 1918: Sadrazam
 • Ekim-Kasım 1918: ilaveten Harbiye nazırı
 • Ocak 1919-Şubat 1919: Dahiliye nazırı
 • Ekim 1920-Nisan 1921: Dahiliye nazırı
 • Haziran 1921-Kasım 1922: Hariciye nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 58.

Bibliography

Kuneralp (2003), 58.