Ahmed Muhtar Paşa, Katırcıoğlu/Gazi

From "Ottoman Biographies"
Revision as of 20:16, 18 December 2010 by Christophherzog (talk | contribs) (New page: Mahmud Muhtar Paşa'nın babası. ==Lived 1839-1919 == ==Chronological Details== * Eylül 1871-Mayıs 1873: Yemen valisi * Mayıs-Temmuz 1873:...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Mahmud Muhtar Paşa'nın babası.

Lived 1839-1919

Chronological Details

 • Eylül 1871-Mayıs 1873: Yemen valisi
 • Mayıs-Temmuz 1873: Nafia nazırı
 • Ağustos 1873-Eylül 1874: 2. Ordu komutanı
 • Kasım 1874-Aralık 1875: Erzurum valisi ve 4. Ordu komutanı
 • Aralık 1875-Haziran 1876: Hassa Ordusu komutanı
 • Ocak-Şubat 1877: Girit valisi
 • Mart 1877-Ocak 1878: 4. Ordu komutanı
 • Nisan-Aralık 1877: ilaveten 1877-78 Osmanlı-Rus harbinde Anadolu Ordusu komutanı
 • Nisan-Haziran 1878: Tophane müşiri
 • Mart 1879-Ağustos 1880: 3. Ordu komutanı ve Manastır valisi
 • Aralık 1885-Ocak 1909: Mısır fevkalade komiseri
 • Aralık 1908: Meclis-i ayan azası
 • Eylül 1911-Temmuz 1912: Meclis-i ayan reisi
 • Temmuz-Ekim 1912: Sadrazam

Sources: Kuneralp (2003), 59.

Bibliography


Works

 • Islah üt-Takvim, Kahire Matbaa-i Muhammed Efendi Mustafa 1307 (1890). Özege 8163.
 • Riyaz-ul Muhtar Mir'at ül-Mikat vel-Edvar Zeyli, Bulak Bulak matbaası 1304 (1886). Özege 17016.
 • Sergüzeşt-i Hayatımın Cild-i Sanisi 1294 Anadoluda rus muharebesi, Istanbul Mekteb-i Harbiye matbaası 1328 (1912). Özege 17794.
 • Takvim üs-Sinin, Istanbul Ceride-i Havadis matbaası 1331 (1915). Özege 19591.