Mahmud Celaleddin Paşa, Çorlulu

From "Ottoman Biographies"
Revision as of 23:20, 19 December 2010 by Christophherzog (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Salih Münir Paşa'nın babası

Lived 1839-1899

Chronological Details

  • Aralık 1887-Ağustos 1888: Maliye nazırı
  • Şubat 1890-Eylül 1891: Hüdavendigar valisi
  • Eylül 1891-Ağustos 1894: Girit valisi
  • Kasım 1895-Ocak 1899: Ticaret nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 88.

Works

  • Mahmud Celaleddin (Paşa): Ravzat ül-Kamilin. Şerh-i Şefikname, Istanbul 1289 (1872). Özege 16527.
  • Mahmud Celaleddin Paşa: Münşeat-ı Mahmud Celaleddin Paşa, Istanbul Matbaa-i Osmaniye 1312 (1894), toplayıp neşr eden: Hariciye memurlarından İlyas. Özege 14833.
  • Mahmud Celaleddin Paşa (Çorlulu zade): Mirat-ı Hakikat, Istanbul Matbaa-i Osmaniye 1326-1327 (1910-1911). Özege 13720.

Bibliography

Kuneralp (2003), 88.