Mehmed İsmet Paşa, Ramazanoğlu/Deli

From "Ottoman Biographies"
Revision as of 20:39, 5 March 2013 by Christophherzog (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Lived 1800 -1866

Educated in the Enderun, entered regular army, 1837 ferik (cf. Kırmızı, p. 577).

Chronological Details

  • Eylül 1853-Mart 1854: Trabzon valisi
  • Mayıs 1854-Mart 1855: Tirhala valisi
  • Nisan 1855-Ekim 1856: Kastamonu valisi
  • Mart-Ekim 1857: Silistre valisi
  • Ekim 1857-Kasım 1859: Vidin valisi
  • Aralık 1860-Şubat 1863: Halep valisi

Sources:

  • Kuneralp (2003), 97.
  • Abdulhamit Kırmızı: "Üsküdar’da Medfun Ramazanoğullarından Hüseyin Rıza Paşa", II.Üsküdar Sempozyumu 11-13 Mart 2004, Bildiriler (Istanbul: Üsküdar Belediyesi, 2005), pp. 577-578.


Bibliography

  • Kuneralp (2003), 97.
  • Abdulhamit Kırmızı: "Üsküdar’da Medfun Ramazanoğullarından Hüseyin Rıza Paşa", II.Üsküdar Sempozyumu 11-13 Mart 2004, Bildiriler (Istanbul: Üsküdar Belediyesi, 2005), pp. 576-585.