Mustafa Numan Efendi, Mazlumzade

From "Ottoman Biographies"
Revision as of 23:15, 20 December 2010 by Christophherzog (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Mazlumzade, Cuma-i Bâlâlı. Ulemadan olup Enderun hocalığı yapmış ve bir lugat yazmıştır. II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamid devirleri.

Lived 1820-?

Doğum tarihi ve yeri: 1820 Cuma-i Bâlâ (Gornaya Dzumaja, Blagoevgrad)

Ölüm tarihi ve yeri: ?

Family and Friends

 • Babası: Mazlumzade (?)


Sources:

 • Emine Kocamanoğlu: Eğitim hakkında görüşleri ve Ayşe Sıdıka Hanım, Tarih ve Toplum 189(1999), 51-55.
 • Leyla Neyzi: İstanbul'da hatırlamak ve unutmak. Birey, bellek, aidiyet(İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999), 211-215.

Chronological Details

 • 1820: Cuma-i Bâlâ'da doğum.
 • ? : İlk eğitim.
 • ? : İlim tahsili için İstanbul'a geliş.
 • ? : Enderun'da hocalık görevi.
 • ? : Lugat telifi.
 • 1893 : II.Abdülhamid'in bir fermanla kendisine Haremeyn-i Muhteremeyn payesini bahş etmesi.


Observations

II. Abdülhamid'in bahş ettiği Haremeyn-i Muhteremeyn payesi Mustafa Numan Efendi'nin Yıldız Sarayı'na çok da uzak olmadığına dair bir belirti olabilir. Belki de Enderun'da hocalık yaparken Şehzade Abdülhamid'in hocalığını da yapmış olabilir. Dışarıdan sert görünüp aslında mizahi bir kişilik. Disiplinli olmasına karşın talebeleriyle şakalaşan bir mizac. Fotoğrafçılığa merakı ve Mahmutpaşa'daki konağında karanlık oda kurup resim tab etmesi. Kızlarını eğitim için Rum Zapyon okuluna gönderişi ve evde ise çocuklarına İslami eğitim vermesi. Kızlarının Bulgarca öğrenmelerini istemesi. Bunda Mustafa Numan Efendi'nin Cuma-i Bâlâ'lı olmasındaki olası pay.


Sources:

 • Emine Kocamanoğlu: Eğitim hakkında görüşleri ve Ayşe Sıdıka Hanım, Tarih ve Toplum 189(1999), 51-55.
 • Leyla Neyzi: İstanbul'da hatırlamak ve unutmak. Birey, bellek, aidiyet(İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999), 211-215.