Abdülhamid Ziyaeddin Paşa

From "Ottoman Biographies"
(Redirected from Ziya Paşa)
Jump to navigation Jump to search

Lived 1825-1880

Chronological Details

 • 1855- 1862 Sarayda Üçüncü katibi(?) (Gövsa, 414) TDEA: 1856'da Mabeyn-i hümayun'da beşinci katib oluyor. TDEA
 • Mayıs 1867- 1872: Fransa, İngiltere, İsviçrede yaşıyor (Gövsa, 414)
 • 1876 Maarıf müsteşarı Gövsa,414.
 • Ocak-Haziran 1877: Suriye valisi
 • Haziran 1877-Haziran 1878: Konya valisi
 • Haziran 1878-Mayıs 1880: Adana valisi

Sources: Kuneralp (2003), 53; Gövsa, 414; TDEA.

Works

 • Cennetmekan Sultan Abdülaziz Han'ın Londra'ya Azimetinde Takdim Olunan Merhum Ziya Paşa'nin Arzıhalı, İstanbul 1327 (1911); Özege 2948
 • Endelüs Tarihi, (1. Cild) Cüz 1-2 İstanbul Takvimhane-i Amire 1276 (1859), (2. Cild) Cüz 3-4 İstanbul Tercüman-ı Ahval matbaası 1280 (1864); Özege 4961
 • Eşar-ı Ziya: Ziya Paşa (Abdülaziz), İstanbul 1298 (1881); Özege 5205
 • Harabat, Ziya Paşa, 1874; Özege 6820
 • Külliyat-ı Ziya Paşa, (Abdülhamid Ziya Paşa) İstanbul matbaa 1342/1924, toplayip notlar eden Süleyman Nazıf. Neşr eden: kanaat kütüphanesi sahibi ilyas; Özege 11508
 • Veraset-i Saltanat-ı Seniyye Hakkında Mektub, Ziya Paşa.
  • 1. Basım: Veraset-i saltanat-ı seniyye hakkında Kıbrıs mutasarrıfı sabıkı Zıya bey efendinin iki mektubu, 1285 (1868); Özege 22646.
  • 2. Basım: Veraset-i saltanat-ı seniye hakkında meşahir-i şuaray-ı osmaniyeden Zıya paşa merhumun iki kıt`a mektubu, 1326 (1910); Özege 22646.
 • Terci-i bend, Terkib-i bend, İstanbul 1289 (1872); Özege 20555
 • Zafername Şerhi, (Abdülhamid) Ziya Paşa, (yıl yok), İstanbul Jırayır-Keteon matbaası; Özege 23600

Translations

Molière, Rıyanın Encamı [Le Tartuffe], İstanbul 1298 (1881), Özege 17009

Diğer

29 Hazıran 1868'den itibaren Londra'da Hürriyet gazetesi yayınlamış. TDEA viii, 666-67.

Bibliography

Göçgün, Önder: Ziya Paşa'nın Hayatı, Eserleri, Edebi Şahsiyeti ve Bütün Şiirleri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987.