İbrahim Edhem Paşa (1)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1818-1893

Chronological Details

 • Kasım 1856-Nisan 1857: Hariciye nazırı
 • Aralık 1859-Temmuz 1861: Ticaret nazırı
 • Şubat-Mayıs 1863: Ticaret ve Nafia nazırı
 • Mart-Mayıs 1863: ilaveten Maarif nazırı
 • Mart 1865-Haziran 1866: Ticaret nazırı
 • Eylül 1866-Haziran 1867: Tirhala valisi
 • Haziran 1867-Mart 1868: Yanya valisi
 • Ağustos 1870-Haziran 1871: Adliye nazırı
 • Haziran 1871-Ocak 1873: Nafia nazırı
 • Eylül 1871-Ağustos 1872: ilaveten Ticaret nazırı
 • Şubat 1874-Haziran 1875: Nafia nazırı
 • Nisan-Aralık 1876: Berlin büyükelçisi
 • Ocak-Şubat 1877: Şura-yı devlet reisi
 • Şubat 1877-Ocak 1878: Sadrazam
 • Mart 1879-Mart 1882: Viyana büyükelçisi
 • Mart 1883-Ekim 1885: Dahiliye nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 82.

Bibliography

Kuneralp (2003), 82.