İbrahim Faik Bey (İris)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1852-1941

Chronological Details

  • Mart 1903-Ocak 1907: Konya valisi
  • Ocak 1907-Ağustos 1908: Aydın valisi
  • Aralık 1908: Meclis-i ayan azası

Sources: Kuneralp (2003), 82.

Bibliography

Kuneralp (2003), 82.