İbrahim Sarim Paşa

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1801-1854

Chronological Details

 • Temmuz-Eylül 1839: Sadaret müsteşarı
 • Haziran 1841-Aralık 1841: Ticaret nazırı
 • Ocak 1842-Mayıs 1843: Hariciye nazırı
 • Kasım 1844-Kasım 1845: Londra büyükelçisi
 • Aralık 1845-Temmuz 1846: Ticaret nazırı
 • Ekim 1846-Şubat 1847: Sadaret müsteşarı
 • Şubat 1847-Şubat 1848: Maliye nazırı
 • Şubat-Nisan 1848: Meclis-i ahkam-ı adliye reisi
 • Nisan-Ağustos 1848: Sadrazam
 • Eylül 1849-Ekim 1851: Hüdavendigar valisi
 • Şubat-Eylül 1853: Trabzon valisi

Sources: Kuneralp (2003), 83.

Bibliography

Kuneralp (2003), 83.