Abdülhamid Zehravi Efendi

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

es-Seyyid Abdülhamid ibn Muhammed Şakir ibn İbrahim ez-Zehravi. İsmi Türkçe ikincil kaynaklarında bazen Zohravi (Kuneralp (2003)), bazen bile Zühravi olarak geçiyor. Suriye Hums şehrinden vücuhundan, 1908'de Meclis-i Mebusan üyesi, 1914 Meclis-i ayan üyesi, 1916'da Cemal Paşa tarafından Şam'da idam ettirildi.

Lived 1874?-1916

Doğum tarihi belli değil. Verilen tarihler 1855, 1863, 1871 ve 1874 dir.

 • 1855 için bz. Hayreddin az-Zirikli, Al-A'lam, 2nd ed.,vol. 4, p. 47.
 • 1863 için bz. Ahmad Tarabein, "Abd al-Hamid al-Zahrawi", 118 n1. Bu tarih Muhammed Raşid Rıza'nın yaptığı bir alıntı'ya dayanıyor.
 • 1871 için bz. Ahmed Nabhan el-Humsi, Tercemet es-Seyyid Abdülhamid ibn es-Seyyid Muhammed Şakir ibn es-Seyyid Ibrahim ez-Zehravi", el-Manâr 21 (1919), 150-153 ve 207-211.

Chronological Details

 • 1908-1912: Meclis-i mebusan azası
 • Ocak 1914: Meclis-i ayan azası

Source: Kuneralp (2003), 53.

Works

 • Eserleri 5 ciltte basılmış durumda: Abdülhamid ez-Zehravi: El-E'mâl ül-kâmile". 5 cilt. Cilt 1-2 ed. Abdalilah Nabhan; cilt 3. ed. Cevdet er-Rikâbî ve Cemil Sultan; cilt 4-5 ed. Naci 'Alluş. Şam 1995-1997.

Bibliography

 • 'Allûş, Naci, Medhal ila kıraat Abdülhamid ez-Zehravi. Hayatuhu, müellefatuhu, efkaruhu, Şam 1995. Orada S. 10-11 Zehravi hakkında bilgi veren biyografik kaynaklar listesi vardır.
 • Commins, David, Islamic Reform. Politics and Social Change in Late Ottoman Syria, Oxford 1990, 55-59.
 • Encyclopaedia of Islam. New Edition; article by W. Ende.
 • el-Hallak, Muhammad Ratib, Abdülhamid ez-Zehravi, 1288-1334h / 1871-1916m. Diraset fi fikrihi es-siyasi ve-l-ictimai, [Damaskus] 1995.
 • el-Humsi, Ahmed Nabhan: Tercemet es-Seyyid Abdülhamid ibn es-Seyyid Muhammed Şakir ibn es-Seyyid Ibrahim ez-Zehrawi", el-Manar 21 (1919), 150-153 ve 207-211
 • Tarabein, Ahmad: "Abd al-Hamid al-Zahrawi: The Career and Thought of an Arab Nationalist", The Origins of Arab Nationalism, ed. Rashid Khalidi et al., New York 1991, 97-119.
 • ez-Zirikli, Hayreddin: Al-A'lam, 2nd ed.,vol. 4, p. 47.