Abdullah Lami Bey (Bayur)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1875-1936

Chronological Details

  • Şubat-Mart 1919: Ticaret nazırı
  • Şubat-Ekim 1920: Istanbul valisi
  • Ekim 1920-Şubat 1921: Nafia nazırı
  • Ocak-Haziran 1921: Maliye nazırı
  • 13-19 Ağustos 1921: Maarif nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 51.

Bibliography

Kuneralp (2003), 51.