Abdurrahman Şeref Efendi

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Tarihçi.

Lived 1853-1925

Chronological Details

  • Aralık 1908: Meclis-i ayan azası
  • Aralık 1908-11 Şubat 1909: Maarif nazırı
  • 16 Şubat-Mayıs 1909: Maarif nazırı
  • Ekim 1911-Ocak 1912: Maarif nazırı
  • Ekim-Kasım 1918: Evkaf nazırı
  • Ekim-Aralık 1918: ilaveten Posta ve Telegraf nazırı
  • Ekim 1919-Mart 1920: Şura-yı devlet reisi
  • Şubat-Mart 1920: Ticaret nazırı
  • Mart-Nisan 1920: Maarif nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 52.

Bibliography

Kuneralp (2003), 52.