Adil Bey, Hacı

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1866-1924

Chronological Details

  • Nisan-Mayıs 1909: Dahiliye nazırı
  • Ekim 1909-Ağustos 1913: Sadaret müsteşarı
  • Temmuz 1919-Ekim 1919: Dahiliye nazırı
  • Eylül 1919: Meclis-i ayan azası

Sources: Kuneralp (2003), 54.

Bibliography

Kuneralp (2003), 54.