Ahmed Arifi Paşa

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1830-1895

Chronological Details

 • Ekim 1872-Mayıs 1873: Viyana büyükelçisi
 • Mayıs 1874-Ocak 1875: Hariciye nazırı
 • Ocak-Haziran 1875: Maarif nazırı
 • Haziran-Ağustos 1875: Adliye nazırı
 • Kasım 1875-Mayıs 1876: Viyana büyükelçisi
 • Mart 1877: Meclis-i ayan azası
 • Temmuz 1877: Hariciye nazırı
 • Eylül 1877-Aralık 1878: Paris büyükelçisi
 • Temmuz-Ekim 1879: Sadrazam
 • Ekim 1879-Eylül 1880: Şura-yı devlet reisi
 • 30 Kasım-2 Aralık 1882: Şura-yı devlet reisi
 • Aralık 1882-Nisan 1884: Hariciye nazırı
 • Eylül 1885-Haziran 1895: Şura-yı devlet reisi

Sources: Kuneralp (2003), 55.

Bibliography

Kuneralp (2003), 55.