Ahmed Tevfik Paşa (Okday)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1845-1936

Chronological Details

  • Mayıs 1879-Aralık 1885: Atina maslahatgüzarı ve elçisi
  • Aralık 1885-Kasım 1895: Berlin büyükelçisi
  • Kasım 1895-Ağustos 1908: Hariciye nazırı
  • Aralık 1908: Meclis-i ayan azası
  • Nisan 1909: Sadrazam
  • Mayıs 1909-Kasım 1914: Londra büyükelçisi
  • Kasım 1918-Mart 1919: Sadrazam
  • Ekim 1920-Kasım 1922: Sadrazam

Sources: Kuneralp (2003), 61.

Bibliography

Kuneralp (2003), 61.