Ali Paşa, Kokona/Şarapçı

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1829-1889

Chronological Details

  • Ekim-Aralık 1871: Erzurum valisi
  • Aralık 1871-Mayıs 1872: Trabzon valisi
  • Ağustos 1872-Temmuz 1873: Şehremini
  • Temmuz 1873-Ekim 1875: Paris büyükelçisi
  • Ocak-Temmuz 1877: Edirne valisi
  • Ekim 1877-Nisan 1878: Hüdavendigar valisi
  • Nisan 1878-Ekim 1879: Şura-yı devlet reisi
  • Mayıs 1881-Haziran 1883: Aydın valisi
  • Aralık 1887-Mart 1889: Beyrut valisi

Sources: Kuneralp (2003), 64.

Bibliography

Kuneralp (2003), 64.