Ali Rıza Paşa (1)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1860-1932

Chronological Details

  • Şubat-Ağustos 1903: Manastır valisi
  • Ağustos-Eylül 1908: 2. Ordu komutanı
  • Aralık 1908: Meclis-i ayan azası
  • Ağustos 1908-Nisan 1909 (11-16 Şubat hariç): Harbiye nazırı
  • Ekim 1912-Mayıs 1913: Balkan Harbinde Garp Orduları komutanı
  • Kasım 1918-Mart 1919: Bahriye nazırı
  • Ekim 1919-Mart 1920: Sadrazam
  • Şubat 1921-Kasım 1922: Nafia nazırı
  • Haziran 1921-Haziran 1922: ilaveten Dahiliye nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 65.

Bibliography

Kuneralp (2003), 65.