Ali Rıza Refik Bey

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived ?-1878

Chronological Details

  • Eylül-Kasım 1871: Hazine-i hassa nazırı
  • Aralık 1871-Ocak 1872: Sadaret müsteşarı
  • Ekim 1872-Eylül 1873: Mabeyn-i hümayun başkatibi
  • Ocak 1876: Şehremini
  • Şubat-Mart 1876: Sadaret müsteşarı

Sources: Kuneralp (2003), 65.

Bibliography

Kuneralp (2003), 65.