Bahri Paşa, Çürüksulu

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Contributed by Oktay Özel (July 2005)

Lived 1840-?

(Sicill-i Ahval'den)

Family

Çürüksu hanedanından Tavdgiritze Süleyman Beyzade İbrahim Arslan Bey'in oğlu. Çürüksulu Ali Paşa'nın amcazadesi; Çürüksulu Ahmed ve Mehmed Paşaların amcası; Bahri Paşa'nın kızı Şadiye Hanım Sultan Abdülhamid'in şehzadesi Burhaneddin Bey'in oğlu Tevfik Bey ile evlenmiştir. Bu evlilikten Cem ve Beyazıt adlı iki oğulları dogmuştur. Cem'in kızı Nilüfer (Sultan) ile oğlu Selim halen İsviçre'de yasamaktadırlar.

Chronological Details

Sources:

Bibliography

Oktay Özel, "Çürüksulu Ali Paşa ve Ailesi Üzerine Biyografik Notlar", Kebikeç, 16 (2003), 95-144.