Cemil Bey, Molla (Uryani)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Uryanizade Cemil Molla (Gövsa, 389).

Lived 1863-1941

Chronological Details

  • Şubat-Mart 1919: Adliye nazırı
  • Şubat-Mart 1919: ilaveten Şura-yı devlet reisi
  • Nisan-Haziran 1919: Adliye nazırı
  • Mart-Nisan 1920: Şura-yı devlet reisi

Sources: Kuneralp (2003), 69.

Family

  • Süleyman Celaleddin Bey'in oğlu

Sources: Gövsa, 389.

Bibliography