Emine Semiye

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Fatma Aliye Hanim'ın kız kardeşi; Ahmed Cevdet Paşa'nın kızı.

Lived 1868-1944

Chronological Details

Sources:

Bibliography

TDEA, iii, 33.

Kaymaz, Kadriye: Gölgedeki Kalem. Emine Semiye. Bir Osmanlı Kadın Yazarının Düşünce Dünyası. Istanbul: Küre Yayınları, 2009.

Works

Emine Semiye, Hulasa-i İlm-i Hesab, Istanbul Mehmud Bey Matbaası 1309 (1892). Özege, 7947.

Emine Semiye, Sefalet, Istanbul Hilal matbaası 1324 (1908). Özege, 17654.