Hüseyin Avni Paşa

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1821-1876

1820-1876 (Gövsa, 178.)

Chronological Details

 • Eylül 1861-Aralık 1865: Hassa Ordusu komutanı
 • Ağustos 1863-Aralık 1865: ilaveten Serasker
 • Aralık 1867-Ocak 1869: Girit valisi
 • Ocak 1869-Temmuz 1871: Serasker
 • Kasım 1872-Ocak 1873: Aydın valisi
 • Ocak-Şubat 1873: Bahriye nazırı
 • Şubat 1873-Şubat 1874: Serasker
 • Şubat 1874-Nisan 1875: Sadrazam
 • Ağustos-Eylül 1875: Serasker
 • Aralık 1875-Mayıs 1876: Hüdavendigar valisi
 • Mayıs-Haziran 1876: Serasker

Sources: Kuneralp (2003), 79.

Bibliography