Hüseyin Kazım Bey, Kadri

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Babası Trabzon valisi Kadri Bey

Lived 1870-1934

Chronological Details

  • Ağustos 1910-Temmuz 1911: Halep valisi
  • Temmuz-Ağustos 1911: Istanbul şehremini
  • Ocak 1912-Ağustos 1912: Selanik valisi
  • Şubat-Mart 1920: Adliye nazırı
  • Ekim 1920-Haziran 1921: Ticaret nazırı
  • Haziran-Ağustos 1921: Evkaf nazırı
  • Ağustos 1921-Temmuz 1922: Adliye nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 80.

Bibliography