Hasan Fehmi Paşa, Batumlu

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1836-1910

Chronological Details

  • Ocak-Temmuz 1879: Hazine-i Hassa nazırı
  • Eylül 1879-Nisan 1884: Nafia nazırı
  • Nisan 1884-Eylül 1885: Adliye nazırı
  • Haziran 1893-Kasım 1895: Aydın valisi
  • Mayıs 1902-Eylül 1904: Selanik valisi
  • Ekim 1907-Ağustos 1908: Şura-yı devlet reisi
  • Ağustos-Kasım 1908: Adliye nazırı
  • Kasım 1908-Nisan 1909: Şura-yı devlet reisi
  • Aralık 1908: Meclis-i ayan azası
  • Nisan-Mayıs 1909: Adliye nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 76.

Bibliography

Kuneralp (2003), 76.