Hasan Tahsin Paşa

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived ?-?

Chronological Details

  • Aralık 1886-Temmuz 1887: 7. Ordu komutanı
  • Temmuz 1887-Nisan 1888: Bengazi valisi
  • Ekim 1891-Ocak 1895: Bitlis valisi

Sources: Kuneralp (2003), 77.

Bibliography

Kuneralp (2003), 77.