Karatodori Paşa, Aleksandre

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1833-1906

Chronological Details

  • Şubat 1874-Haziran 1876: Roma elçisi
  • Haziran-Kasım 1878: Nafia nazırı
  • Aralık 1878: Girit valisi
  • Aralık 1878-Temmuz 1879: Hariciye nazırı
  • Mayıs 1878: Meclis-i ayan azası
  • Mayıs 1885-Aralık 1894: Sisam adası beyi
  • Mart 1895-Mayıs 1896: Girit valisi

Sources:

Kuneralp (2003), 86.

Bibliography

Kuneralp (2003), 86.