Mehmed Şekib Paşa

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived ?-1854

Chronological Details

  • Ocak 1840-Ocak 1842: Londra büyükelçisi
  • Aralık 1844-Aralık 1845: Hariciye nazırı
  • Aralık 1845-Ekim 1846: Londra büyükelçisi
  • Ekim 1846-Eylül 1848: Viyana büyükelçisi
  • Şubat-Mart 1854: Sadaret müsteşarı
  • Mart-Aralık 1854: Meclis-i ahkam-ı adliye reisi

Sources: Kuneralp (2003), 104.

Bibliography

Kuneralp (2003), 104.