Mehmed Şerif Paşa (Çavdarlıoğlu)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1873-1958

Chronological Details

  • Ağustos 1909-Ekim 1911: Istanbul valisi
  • 17-22 Ağustos 1912: Dahiliye nazırı
  • Ekim 1912-Ocak 1913: Maarif nazırı
  • Kasım 1918-Şubat 1919: Şura-yı devlet reisi
  • Ekim 1919-Şubat 1920: Dahiliye nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 104.

Bibliography

Kuneralp (2003), 104.