Mehmed Ali Bey (Ayni)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1868-1945

Family

  • Karısı: Feride Hanım

Chronological Details

  • Ocak 1909-Ocak 1911: Mamuretülaziz valisi
  • Ocak 1911-Ocak 1912: Bitlis valisi
  • Ocak 1912-Ağustos 1912: Yanya valisi
  • Ağustos 1912-Haziran 1913: Trabzon valisi

Sources:

Kuneralp (2003), 91.

Bibliography

  • Mahmut Çetin: Boğaz'daki Aşiret, Istanbul: Edille Yayinları, 1997, 104-105.