Mehmed Fuad Paşa, Keçecizade

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

İsmail Paşa, Hekimbaşı'nın yakın dostu (Gövsa).

Lived 1815-1869

Chronological Details

 • Aralık 1849-Ağustos 1852: Sadaret müsteşarı
 • Ağustos 1852-Mart 1853: Hariciye nazırı
 • Mayıs 1855-Kasım 1856: Hariciye nazırı
 • Mayıs-Temmuz 1855: ilaveten Tanzimat Meclisi reisi
 • Eylül 1857-Ocak 1858: Tanzimat Meclisi reisi
 • Ocak 1858-Haziran 1861: Hariciye nazırı
 • Ağustos-Kasım 1861: Hariciye nazırı
 • Kasım 1861-Ocak 1863: Sadrazam
 • Ocak-Mart 1863: Meclis-i ahkam-ı adliye reisi
 • Mart-Haziran 1863: Serasker
 • Haziran 1863-Haziran 1866: ilaveten Sadrazam
 • Şubat 1867-Şubat 1869: Hariciye nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 95.

Bibliography

 • Mahmut Çetin: Boğaz'daki Aşiret, Istanbul: Edille Yayinları, 1997, 95