Mehmed Namık Paşa, Konyalı

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1804-1892

Chronological Details

 • Kasım 1843-Haziran 1849: Arabistan müşiri
 • Haziran 1849-Ağustos 1852: Irak müşiri
 • Ekim 1851-Ağustos 1852: ilaveten Bağdad valisi
 • Eylül 1852-Mayıs 1853: Tophane müşiri
 • Mayıs 1853-Ağustos 1854: Ticaret nazırı
 • Eylül 1855-Kasım 1856: Hüdavendigar valisi
 • Aralık 1856-Temmuz 1857: Kastamonu valisi
 • Temmuz 1857-Kasım 1858: Hicaz valisi
 • Mayıs 1860-Haziran 1861: Hassa Ordusu komutanı
 • Haziran-Eylül 1861: Serasker
 • Eylül 1861-Mart 1868: Bağdat valisi ilaveten 6. Ordu komutanı
 • Mart 1868-Ocak 1869: Serasker
 • Ekim 1871-Ağustos 1872: Şura-yı devlet reisi
 • Kasım 1872-Ocak 1873: Bahriye nazırı
 • Ekim-Kasım 1875: Bahriye nazırı
 • Kasım-Aralık 1875: Serasker
 • Şubat-Nisan 1876: Şura-yı devlet reisi
 • Mart 1877: Meclis-i ayan azası
 • Ocak 1878: Hazine-i hassa nazırı
 • Şubat-Nisan 1878: Tophane müşiri

Sources: Kuneralp (2003), 98.

Bibliography

 • Badem, Candan: "Kırım Savaşı Esnasında Namık Paşa'nın Avrupa'da Borç Arayışı (1853-54)." Toplumsal Tarih 186 (Haziran 2009), 68-75.
 • Ceylan, Ebubekir: "Namık Paşa'nın Bağdat Valilikleri." Toplumsal Tarih 186 (Haziran 2009), 76-84.
 • Karal, Enver Ziya: "Mehmed Namık Paşa'nın Hal Tercümesi 1804-1892." Tarih Vesikaları 9.2 (İlkteşrin 1942); 220-227.
 • Kırmızı, Abdulhamit: "‹Dâr-ı Bekâya İrtihal Eylediğimde›. Namık Paşa'nın Vefatı, Mezarı ve Vasiyetnameleri." Toplumsal Tarih 186 (Haziran 2009), 84-91.
 • Sinaplı, Ahmet Nuri: Devlete, Millete Beş Padişah Devrinde Kıymetli Hizmetlerinde Bulunan Şeyhül Vüzera, Serasker Mehmed Namık Paşa. Istanbul: Yenilik Basımevi, 1987.
 • Somel, Akşin Selçuk: "Gölgede Kalmış Bir Osmanlı Devlet Adamı. Şeyh’ül-Vüzerâ Namık Paşa." Toplumsal Tarih 186 (Haziran 2009), 60-67.