Mehmed Nazım Paşa

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1840-1926

Family

 • Babası: Şakir Efendi
 • Çocukları: Hikmet Bey
 • Hikmet Bey'in Çocukları: ( Mehmed Ali Paşa 'nın torunu Ayşe Celile Hanım'la): Nazım Hikmet, Ali İbrahim, Samiye Yaltırım. 2. eşi Cavide'yle: Melda Hanım, Metin Bey.

Chronological Details

 • 1863- ? : Deavi Nezareti'nde katib (Çetin,Aşiret)
 • 1878-80 Adana Vilayeti mektubcusu (genel sekreteri) (Çetin, Aşiret)
 • 1895: Mersin mutasarrıfı (Çetin, Aşiret)
 • 1898: Kayseri mutasarrafı (Çetin, Aşiret)
 • Şubat 1903-Ağustos 1905: Diyarbakır valisi
 • Ağustos 1905-Eylül 1908: Halep valisi
 • Eylül 1908-Şubat 1909: Konya valisi
 • Şubat-Nisan 1910: Sivas valisi
 • Eylül 1912: Selanik valisi

Sources: Kuneralp (2003), 99.

Mahmut Çetin: Boğaz'daki Aşiret, Istanbul: Edille Yayinları, 1997, 43-45.

Works

Nazım: Ahd-i Şehriyari, İstanbul Matbaa-i Ebüzziya 1304 (1887). Özege 170

Mehmed Nazım Paşa: Muhataba’’, Istanbul Mihran Matbaası 1304 (1887). Özege 14139

Mehmed Nazım: Kerbela, Istanbul Şems Matbaası 1327/1329 (1911). Özege 10581.

Mehmed Nazım: Yek Avaz, Istanbul Şems matbaası 1333 (1917). Özege 22936

Translations

Ahmed El-Rufai: Nizam ül-Has fi Ehl il-İhtisas. Ahmed el-Rufai ‘den Mehmed Nazım, Istanbul Şems Matbaası 1326/1328 (1910). Özege 15519

Ibn ül-Farız Ebu Hafs Omer: İbn ül-Farız Hazretlerinin Yaiyye, Mimiyye, Raiyye Kasıdelerinin Şerhidir. Ibn ül-Farız Ebu Hafs Omer den Mehmed Nazım, Istanbul Şems Matbaası 1328 (1912). Özege 8358

Abdülkadir-i Belhi: Esrar-ı Tevhid. (Tercümesi). Abdülkadir-i Belhi den Mehmed Nazım Paşa, Istanbul Şems Matbaası 1331 (1915). Özege 5177

Bibliography

Kuneralp (2003), 99.

Gövsa, 277 (resmi mevcud).

Mahmud Çetin: Boğazdaki Aşiret, edille yayınları Istanbul 1997, s. 43-45.