Mehmed Raşid Paşa (2)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1824-1876

Chronological Details

  • Ekim 1861-Nisan 1862: Şkodra valisi
  • Nisan-Aralık 1864: Vidin valisi
  • Aralık 1864-Temmuz 1866: Aydın valisi
  • Temmuz 1866-Eylül 1871: Suriye valisi
  • Mart-Mayıs 1873: Nafia nazırı
  • Mayıs 1873-Mayıs 1874: Hariciye nazırı
  • Haziran 1874-Kasım 1875: Viyana büyükelçisi
  • Kasım 1875-Aralık 1876: Hariciye nazırı

Sources:

Kuneralp (2003), 100.

Bibliography