Mehmed Said Paşa, Eğinli/İngiliz

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1830-1896

Chronological Details

 • Aralık 1877-Nisan 1878: Bahriye nazırı
 • Haziran-Kasım 1878: Ankara valisi
 • Kasım 1878-Ağustos 1879: Kastamonu valisi
 • Eylül 1879-Ocak 1881: Haleb valisi
 • Mart 1881-Temmuz 1887: Konya valisi

Sources: Kuneralp (2003), 103

Family

 • Babası: Has Ağası Eğinli Efendi
 • Eşi: Güzide Hanım
 • Çocukları: Ayşegül Mediha, Memduh, Said, Saide, Yegane
 • Damadı: Deli Remzi Paşa
 • Ayşegül'ün çocukları: Şevket (Mocan), Hadi (Nadire)
 • Said'in kızı: Mafide

Bibliography

 • Ebcim, Nedret: Kuzguncuk. Üç Dinin ve Ünlülerin Buluştuğu Semt, Istanbul: İleri, 2005, 29.
 • Erkan, Davut (ed.): II. Abdülhamid'in İlk Mâbeyn Ferîki Eğinli Said Paşa'nın Hâtırātı I-II (1876-1880), Istanbul: Bengi, 2011.