Mehmed Said Paşa, Küçük/Şapur Çelebi

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1838-1914

Chronological Details

 • Ağustos 1876-Ocak 1878: Mabeyn başkatibi
 • Kasım 1877-Ocak 1878: ilaveten Hazine-i hassa nazırı
 • Nisan 1877: Meclis-i ayan azası
 • Ocak-Şubat 1878: Dahiliye nazırı
 • Şubat-Nisan 1878: Hazine-i hassa nazırı
 • Nisan-Haziran 1878: Meclis-i ayan reisi
 • Haziran-Kasım 1878: Hüdavendigar valisi
 • Kasım 1878-Ocak 1879: Hazine-i hassa nazırı
 • Aralık 1878-Ekim 1879: ilaveten Adliye nazırı
 • 18 Ekim 1879- 9 Haziran 1880: Sadrazam
 • 12 Eylül 1880-2 Mayıs 1882: Sadrazam
 • Haziran-Kasım 1882: Sadrazam
 • Aralık 1882-Eylül 1885: Sadrazam
 • Haziran-Ekim 1895: Sadrazam
 • Kasım 1901-Ocak 1903: Sadrazam
 • Temmuz-Ağustos 1908: Sadrazam
 • Kasım 1908-Eylül 1911: Meclis-i ayan reisi
 • Eylül 1911-Temmuz 1912: Sadrazam
 • Ocak-Haziran 1913: Şura-yı devlet reisi
 • Haziran 1913-Mart 1914: Meclis-i ayan reisi

Sources: Kuneralp (2003), 103.

Bibliography

 • Zeki Çevik: Sadrazam (Küçük) Mehmed Said Paşa (Siyasi Hayatı), Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 1988, (Yayınlanmamış Master Tezi).

Works

 • Said Paşa (Sadrazam): Said Paşanın Kamil Paşa Hatıratına Cevabları, Istanbul Tanin matbaası 1327 (1911). Özege 17343.

Said Paşa (Sadrazam): Said Paşanın Hatıratı, Istanbul Sabah matbaası 1328 (1912). Özege 17342.