Mehmed Tevfik Paşa (2)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1834-1917

Kuneralp (2003), 105.

1840-1917? (Gövsa, 381.)

Chronological Details

  • Ekim 1890-Şubat 1906: Sadaret müsteşarı
  • 2-7 Ağustos 1908: Orman Maadin ve Ziraat nazırı
  • Ağustos-Kasım 1908: Şura-yı devlet reisi
  • Aralık 1908: Meclis-i ayan azası

Sources: Kuneralp (2003), 105.

Bibliography