Mehmed Yaver Paşa, Çerkes

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived ?-1876

Chronological Details

  • Şubat 1867-Şubat 1869: Tophane müşiri
  • Nisan-Temmuz 1872: Tophane müşiri
  • Temmuz-Ekim 1872: Serasker
  • Ekim-Kasım 1872: Tophane müşiri
  • Kasım 1872-Eylül 1873: 5. Ordu komutanı
  • Eylül 1874-Aralık 1875: 2. Ordu komutanı
  • Aralık 1875-Nisan 1876: 4. Ordu komutanı
  • Mayıs 1876: Erzurum valisi

Sources: Kuneralp (2003), 106.

Bibliography

Kuneralp (2003), 106.