Mustafa Hayri Efendi, Ürgüplü

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1866-1921

Chronological Details

  • Aralık 1910-Temmuz 1912: Evkaf nazırı
  • Ekim 1911-Ocak 1912: ilaveten Adliye nazırı
  • Ekim 1911-Ocak 1912: ilaveten Şura-yı devlet reisi
  • Ocak 1913-Mayıs 1916: Evkaf nazırı
  • Mart 1914-Mayıs 1916: ilaveten Şeyhülislam
  • Kasım 1916: Meclis-i ayan azası
  • Ekim-Kasım 1918: Adliye nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 109.

Bibliography

Kuneralp (2003), 109.