Said Bey (Kemalpaşazade)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived ?-1921

Chronological Details

Sources:

Works

Said Kemal paşa zade: Darü'l-Kütub, Istanbul Karabet ve Kasbar Matbaası 1303 (1886). Özege 3610.

Said Kemal paşa zade: Garaib-i Adat-ı Akvam Istanbul S. Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1303 (1886). Özege 6029.

Said Kemal paşa zade: Galatat-ı Tercüme, 9 defter, muhtelif matbaalarından. Birincisi: Istanbul Mahmud Bey Matbaası 1306 (1889). Özege 6019.

Said (Kemal paşa zade)-Cebrail Gregor: Hukuk-ı Düvel, ıstanbul Matbaa-i Ebüzziya 1299 (1882). Özege 7813.

Said kemal paşa zade: Hukuk-ı Siyasiye-i Osmaniye Dersleri, Istanbul Alemdar Matbaası 1329 (1913). Özege 7897.

Said Kemal paşa zade: Kamus-ı Said. Musavver, Istanbul Matbaa-i Amire 1334 (1918). Özege 9994.

Said Kemal paşa zade: Mahakim, Istanbul Mahmud Bey Matbaası 1306 (1889), Özege 11902.

Said Kemal paşa zade: Sefir ve Şehbenderler, Istanbul Matbaa-ı Ebüzziya 1307 (1890). Özege 17686.

Said Kemal paşa zade: Teşebbüsat-ı Cürmiye Istanbul Artin Asaduryan Şirket-i ürettibiye matbaası 1308 (1891) Özege 20832.

Said Kemal paşa zade: Teşhir-i İzmihlal, Istanbul İkdam matbaası 1326 (1910). Özege 20839.

Said Kemal paşa zade: Usul-ı mayiset-i İnsan, Istanbul Kasbar matbaası 1307 (1890). Özege 22210.

Said Kemal paşa zade: Vazaif-i Adliye-i Etibba, Istanbul Alem matbaası 1306 (1889). Özege 22574.