Sava Paşa, Yanaki/Yoannis

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1832-1904

Chronological Details

  • Şubat 1877-Mayıs 1878: Cezayir-i Bahr-i Sefid valisi
  • Temmuz-Aralık 1878: Şarki Rumeli valisi
  • Aralık 1878-Temmuz 1879: Nafia nazırı
  • Ekim 1879-Haziran 1880: Hariciye nazırı
  • Haziran 1885-Ocak 1887: Girit valisi

Sources: Kuneralp (2003), 120.

Bibliography

Kuneralp (2003), 120.