Selim Sırrı Paşa, Giritli

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Leyla Hanım'ın kocası, İsmail Paşa, Hekimbaşının damadı.

Lived 1844-1895

Chronological Details

 • Şubat-Temmuz 1879: Trabzon valisi
 • Ocak-Aralık 1882: Kastamonu valisi
 • Aralık 1882-Kasım 1884: Trabzon valisi
 • Kasım 1884-Temmuz 1886: Ankara valisi
 • Temmuz 1886-Nisan 1888: Sivas valisi
 • Nisan 1888-Mart 1889: Diyarbekir valisi
 • Mart-Kasım 1889: Adana valisi
 • Kasım 1889-Temmuz 1891: Bağdad valisi
 • Temmuz 1891-Ekim 1895: Diyarbekir valisi

Sources: Kuneralp (2003), 120.

Works

 • Sırrı Paşa Giridi: Ahsen ül-Kadas, Istanbul Şirket-i Müretibbiye Matbaası 1309 (1892). Özege 278.
 • Sırrı Paşa (Giridi): Ara ül-Milel, Istanbul A. Maviyan Şirket-i Mirettibiye Matbaası 1303 (1886). Özege 899.
 • Sırrı Paşa (Giridi): Nakd ül-Kelam fi Akaid il-İslam, Istanbul Matbaa-i Ebüzziya 1302 (1885). Özege 15090.
 • Sırrı Paşa (Giridi): Nur Ül-Hüda Limen İstehda, Diyarıbekir Vilayet Matbaası 1310 (1892). Özege 15571.
 • Sırrı (Paşa Giridi): Galatat, Istanbul matbaa-i Ebüzziya 1301 (1884). Özege 6018.
 • Sırrı Paşa Giridi: Mektubat-ı Sırrı Paşa, 2. Bas. Istanbul S. Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1303 (1886). Özege 12967.
 • Sırrı paşa Giridi: Ruh, Istanbul Matbaa-i Tozliyan İdare-i Şirket-i Mürettibiye 1303 (1886). Özege 17072.
 • Sırrı (Paşa Giridi): Rüyet Ullaha Dair Risaledir, Ruscuk tuna Vilayeti Matbaası 1293 (1876). Özege 17220.
 • Sırrı paşa Giridi: Sırr-ı Fürkan. Tefsir-i Sure-i Fürkan, Bağdad vilayet matbaası 1307 (1890). Özege 18021.
 • Sırrı Paşa Giridi: Sırr-ı İnsan, Istanbul Eski zabtiye caddesi 61 numaralı matbaa 1312 (1894). Özege 18022.
 • Fahrüddin- Razi den Sırrı Paşa Giridi: Sırr-ı Kur'an, Istanbul A.K.T. İdare-i şirket-i mürettibiye 1302 (1885). Özege 19023.
 • Sırrı Paşa Giridi: Sırr-ı Meryem, Amid (Diyarbekir) Vilayet matbaası 1311 (1893). Özege 18024.
 • Sırrı Paşa Giridi: Sırr-ı Tenzil, Diyarbekir Diyarbekir matbaası 1311 (1893). Özege 18025.

Translations

 • Ömer ibn-i Muhammed El-Nesefi: Şerh-i Akaid Tercümesi. Şerh eden: Sadüddin El-Teftazani, çeviren: Sırrı Paşa (Giridi), Ruscuk Tuna Vilayet-i celilesi 1292 (1875). Özege 18805.

Bibliography