Turhan Hüsnü Paşa

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1846-1930

Chronological Details

  • Eylül 1877-Aralık 1880: Roma elçisi
  • Aralık 1886-Temmuz 1894: Madrit elçisi
  • Ağustos 1894-Haziran 1895: Girit valisi
  • Haziran-Ekim 1895: Hariciye nazırı
  • Mart-Haziran 1896: Girit valisi
  • Eylül 1904-Ağustos 1908: Evkaf nazırı
  • 2-7 Ağustos 1908: Şura-yı devlet reisi
  • Ağustos 1908-Ocak 1914: Petersburg büyükelçisi

Sources: Kuneralp (2003), 124.

Bibliography

Kuneralp (2003), 124.