Ahmed Fethi Paşa, Damad, Rodosizade

From "Ottoman Biographies"
Revision as of 10:39, 19 December 2010 by Christophherzog (talk | contribs) (→‎Relatives)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Lived 1801-1858

Chronological Details

 • 1833-1837: Viyana büyükelçisi
 • Aralık 1839-Mart 1841: Ticaret nazırı
 • Kasım 1843-Kasım 1844: Meclis-i vala-i ahkam reisi
 • Ocak 1845-Temmuz 1852: Tophane müşiri
 • Mart 1853: Ticaret nazırı
 • Mayıs 1853-Eylül 1854: Tophane müşiri
 • Ekim 1857-Şubat 1858: Tophane müşiri

Family

 • Babası: Hafız Ahmed Ağa
 • Eşi: II. Mahmud'un kızı Atiye Sultan
 • Çocukları: Mahmud Celaleddin Paşa (Damad), Güzide ile Yegane Hanım
 • Celaleddin'in çocukları: Sakıb ile Cemaleddin Bey
 • Güzide'nin çocukları: Ayşegül Mediha, Memduh, Said, Saide, Yegane

Sources: Kuneralp (2003), 56.

Bibliography

 • Mahmut Çetin: Boğaz'daki Aşiret, Istanbul: Edille Yayinları, 1997, 29.
 • Ebcim, Nedret: Kuzguncuk. Üç Dinin ve Ünlülerin Buluştuğu Semt, Istanbul: İleri, 2005, 53.