Abidin Paşa

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1843-1906

Chronological Details

  • Ağustos 1879-Mart 1880: Sivas valisi
  • Mart-Haziran 1880: Selanik valisi
  • Haziran-Eylül 1880: Hariciye nazırı
  • Ocak 1881-Ekim 1885: Adana valisi
  • Ekim 1885-Temmuz 1886: Sıvas valisi
  • Temmuz 1886-Aralık 1893: Ankara valisi
  • Aralık 1893-Mart 1906: Cezayir-i Bahr-i Sefid valisi

Sources: Kuneralp (2003), 54.

Bibliography

  • Mahmut Çetin: Boğaz'daki Aşiret, Istanbul: Edille Yayinları, 1997, 120.