Mustafa Nuri Bey

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Selim Sırrı Paşa'nın kardeşi, Sali Tosun Efendi'nin oğlu.

Lived 1851-1923

Family

 • Babası: Salih Tosun Efendi (Helvacızade)
 • Karısı: Nefise Hanım

Chronological Details

 • Haziran 1902-Eylül 1905: Musul valisi
 • Mayıs 1906-Ağustos 1906: Diyarbekir valisi
 • Ağustos 1906-Ekim 1906: Mamuretülaziz valisi
 • Ekim 1906-Ekim 1907: Erzurum valisi
 • Ekim 1907-Haziran 1908: Ankara valisi
 • Haziran-Eylül 1908: Şkodra valisi
 • Eylül-Ekim 1908: Sivas valisi
 • Temmuz 1919-Şubat 1920: Adliye nazırı
 • Eylül 1919: Meclis-i ayan azası
 • Temmuz-Kasım 1922: Adliye nazırı

Sources: Kuneralp (2003), 110.

Works

M. Nuri, Abede-i İblis, Istanbul Matbaa-i İctihad 1328 (1912). Özege 10,

Bibliography

Kuneralp (2003), 110.

Mahmut Çetin: Boğaz'daki Aşiret, Istanbul: Edille Yayinları, 1997, 97, 111