Ali Ekrem Bey (Bolayır)

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Namık Kemal'ın oğlu.


Lived 1867-1937

Family

 • Kayınpederi: Mısırlı Celal Paşa
 • Karısı: Zeynep Celile Hanım
 • Çocukları: Mehmed Kemal Cezmi, Fatma Beraat, Ayşe Masume, Hatice Selma

Sources:

Mahmut Çetin: Boğaz'daki Aşiret, Istanbul: Edille Yayinları, 1997, 145.

Chronological Details

 • 1888-1905: Mabeyn Katibi (Gövsa)
 • 1906: Kudüs Mutasarrıfı (Gövsa)
 • Eylül 1908-Kasım 1910: Cezayir-i Bahr-i Sefid valisi
 • Ağustos 1912: Cezayir-i Bahr-i Sefid valisi

Sources: Kuneralp (2003), 62.

Works

 • Ali Ekrem Kemal zade (Bolayır): Baria, Istanbul Matbaa-i Ag ob Matosyan 1324 (1908). Özege 1678
 • Ali Ekrem Bolayır: Lisan-ı Osmani, Istanbul Zarafet Matbaası 1332 (1916). Özege 11706
 • Ali Ekrem Namık Kemal Zade: Lisanımız, Istanbul Cumhuriyet Matbaası 1930.
 • Ali Ekrem: Namık Kemal, Istanbul Devlet Matbaası 1930.
 • Ali Ekrem Bolayır: Ordunun Defteri', Istanbul Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi 1336 (1920). Özege 15769.
 • Ali Ekrem (Bolayır): Recai zade Mahmud Ekrem Bey Hayat ve Asarı, Istanbul Evkaf-ı İslamiye Matbaası 1339 (1923). Özege 16547.
 • Ali Ekrem (Bolayır): Şiir Demeti. İ Kitab Yavrulara, Istanbul Orhaniye matbaası 1341 (1925). Özege 18957.
 • Ali Ekrem (Bolayır): Usul-i kitabet, Istanbul Matbaa-i amire 1336/1339 (1920). Özege 22197.


Bibliography

 • Mahmut Çetin: Boğaz'daki Aşiret, Istanbul: Edille Yayinları, 1997, 145.