Namık Kemal

From "Ottoman Biographies"
Jump to navigation Jump to search

Lived 1840-1888

Chronological Details

Family

  • Dedeleri: Abdüllatif Paşa (ölm. 1859, anne tarafından), Şemseddin Bey (ölm. 1852)
  • Babası: Mustafa Asım Bey
  • Annesi: Zehra Hanım
  • Kayınpederi: Mustafa Ragib Efendi
  • Eşi: Nesime Hanım

Works

Tenkidleri, Dil ve Edebiyat hakkındaki eserleri

Namık Kemal: Kemal Beyin İrfan Paşaya mektubu, Istanbul matbaa-i Ebüzziya 1304 (1887). Özege 10522.

Namık Kemal: Mukaddime-i Celal, Istanbul matbaa-i Ebüzziya 1305 (1888). Özege 14356.

Namık Kemal: Tahrib-i Harabat, Istanbul Matbaa-i Ebüzziya 1303 (1886). Özege 19256.

Namık Kemal: Takib, Istanbul Matbaa-i Ebüzziya 1303 (1886). Özege 19314.


Romanlar

Namık Kemal: Cezmi, Istanbul Mihrah Matbaası 1297 (1880). Özege 3020.

Namik Kemal: İntibah. Yahut Sergüzeşt-i Ali Bey, Istanbul --- 1291 (1874). Özege 9252.


Nesri

Namık Kemal: Barika-i Zafer --- 1289 (1872) Özege 1683.

Namık Kemal: Edeb-i Azam Merhum Namık Kemal Beyin Rüyası, --- 1304 (1887). Özege 4591.

Namık Kemal: Edeb-i Azam Kemal Mey Merhumun Neşide-i Vatan (Manzumesi). Özege 4590.

Namık Kemal: Evrak-ı Perişan. Devr-i istila, Istanbul Babiali karşısında 57 numaralı matbaa 1288 (1871).Özege 5315.

Namık Kemal: Osmanlı Tarihi ıstanbul Matbaa-i Ebüzziya 1305 (1888). Özege 15994.

Tiyatrolar

Namık Kemal: Akif Bey, Istanbul Hayal Matbaası 1290 (1873). Özege 353.

Namık Kemal: Celaleddin Harizmşah, - - 1292 (1875). Özege 2860.

Namık Kemal: Gülnihal, Istanbul Kırk anbar matbaası 1292 (1875), Özege 6412.

Ahmed Nafız (Takma adıyla Namık Kemal): Kanije, ıstanbul Hayal matbaası 1290 (1873). Özege 10032.

Namık Kemal: Kara Bela, Istanbul Mahmud bey Matbaası 1326 (1910). Özege 10154.

Ahmed Nafız (Takma adıyla Namık Kemal): Silistre Muhasarası, Istanbul Teodor Kasab matbaası 1290 (1873). Özege 18071.

Namık Kemal: Vatan yahut Sinistre, - - 1289 (1872). Özege 22551.

Namık Kemal: Zavallı Çocuk, Istanbul Şark Matbaası 1290 (1873). Özege 23643.

Tercümeler

Bahar-ı Daniş, Şeyh İnayettulah dan Namık Kemal, 2. basım Istanbul Matbaa-i Ebüzziya 1303 (1886). Özege 1519.

Bibliography

Gövsa, 212-213 (resmi mevcud).

Osmanlı müellifler, cild 2, 201-202.

TDEA, cild 6, 510-520.